Historien om Frydenlund  
           
  Flere af bygningerne stammer helt tilbage fra 1723, hvor Frederik 4. byggede et ottekantet lystslot med tilhørende barokhave på stedet. Hovedbygningen blev dog ombygget omkring 1800 og er ikke blevet ændret væsentligt siden. Haven/parken er med tiden blevet ændret til engelsk landskabshave, dog står de lange gangalléer af lindetræer stadig fra barokhavens tid.  
  Frydenlund forblev i kongehusets eje under skiftende regenter indtil 1793. Herefter har stedet været i privat eje. De nuværende ejere, familien Topsøe, købte stedet i 1960.

Frydenlund ligger som en landlig enklave midt i bylivet med kun 20 km til København.

Frydenlund har ca. 36 hektar jord tilknyttet. I sin tid hørte der mere end dobbelt så meget jord til, og stedet blev drevet med både landbrug, frugtavl og fiskeri (dambrug).
Der er IKKE offentlig adgang til slot og park.
 
   
Den nuværende frugtplantage blev grundlagt omkring 1930 og der er stadig en del æbletræer bevaret fra den tid.
 
Den samlede bestand af æble- og pæretræer er i dag på ca. 23.000 stk., fordelt på 23 sorter, - 5 pæresorter og resten æblesorter. Plantagen har i de senere år undergået en modernisering, hvor der er lagt vægt på moderne dyrkningsmetoder, samtidig med at hovedvægten ligger på de danske sorter.